Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/06/2014 09:14 - Người đăng bài viết: Lê Quốc Trí
 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & KD VỐN NHÀ NƯỚC

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số ........./BB - ĐHĐCĐ

                                                                       Hà Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2014 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHHÁC HÀ TÂY

        Vào hồi 08h30 ngày 12/06/2014 tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần ô tô khách

Hà Tây, Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

          * Về dự đại hội có:

           -  Ông Lê Hoàng Hải đại diện Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC )

          -  Ông Nguyễn Ba Kiệm đại diện vốn nhà nước tại Công ty (SCIC)..

          - Các đại biểu cổ đông 106  đại biểu đại diện cho 485 cổ đông công ty.

        Ông Nguyễn Văn Hưng thay mặt ban tổ chức tyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội và ban thư ký ghi chép lại diễn biến đại hội.

        Đoàn chủ tịch gồm:

          1. Ông: Nguyễn Bá Kiệm - Chủ tịch HĐQT, GĐ điều hành.

          2. Bà: Nguyễn Thị Chuyển - Thành viên HĐQT.

          3. Ông: Hoàng Mạnh Cường - Thành viên HĐQT.

       Ban thư ký gồm::

          1. Ông: Lã Văn Huynh - Thành viên HĐQT.

          2. Ông: Vũ Việt Cường -  Nhân viên điều hành.

          - Về tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có tổng số 106 đại biểu đại diện cho 485 cổ đông tương ứng với phần vốn 11.327.400.000 đồng bao gồm:

          01 cổ đông đại diện Tổng công ty đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước tương ứng vớii 7.736.600.000 đồng

          484 cổ đông tương ứng vớii 3.590.800.000 đồng.

          * Nội dung đại hội::

          1. Ông Nguyễn Bá Kiệm chủ tịch HĐQT: thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kết quả sxkd năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

          Đại diện đại biểu cổ đông được ủy quyền: Ông Nguyễn Tất Gia đóng góp ý kiến xây dựng nội dung Báo cáo kết quả  SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, ông Nguyễn Tất Gia nhấn mạnh cần nỗ lực hơn nữa trong công tác đào tạo bộ máy lãnh đạo, tập trung vào chất lượng nhằm ổn định và giữ vững hoạt động SXKD và đoàn két thống nhất mua lại phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty.

         Đại biểu biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu qyết tại Đại hội.

          2. Bà Bùi Thị Nguyệt:  Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2013

          Đại biểu biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu qyết tại Đại hội.

          3.Bà Lưu Thị Hồng Thúy trưởng ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây với một số nội dung sau::

          - Về công tác kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013

            + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

            + Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

            + Báo cáo kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc.

          - Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2014.

          Đại biểu biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu qyết tại Đại hội.

          4. Các ý kiến tham luận:

          - Bà Lã Thị Thanh đại diện khối quản lý, văn ơhòng; Ông Hắc Việt Hùng pđại diện cho tổ xe buýt 70 - 75; Ông Đỗ Văn Dũng đại diện cho đội xe 02 ( tuyến cố định ) đều nhất trí với nội dung bản báo cáo kết qủa SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 mà Ông Nguyễn Bá Kiệm Chủ tịch HĐQT

       Trong bản báo cáo đã nêu lên những vấn đề khó khăn trong năm 2013 :

- Năm 2013 suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng sâu sắc toàn diện đến hoạt động SXKD của Công ty như: Gía nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa, các loại phí đường bộ, phí dịch vụ, bến bãi..v..v luôn tăng và không ổn định.

- Cạnh tranh thị trường vận tải không lành mạnh trên hầu hết các luồng tuyến đã tác động lớn đến tâm lý làm việc của CB-CNV và người lao động, doanh thu sụt giảm, thu không đủ chi..

- Bộ máy lãnh đạo, quản lý điều hành còn hạn chế về năng lực chuyên môn và quản trị doanh nghiệp; tinh thần thái độ làm việc ở một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động còn chưa tận tâm với công việc, nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý điều hành và kết quả SXKD.

- Năm 2013 diễn biến thị trường phức tạp, SXKD phát sinh biến động lớn nên việc đầu tư đổi mới phương tiện chưa đạt kế hoạch, chỉ tiêu nghị quyết đại hội cổ đông. Sản xuất bị thu hẹp, doanh thu giảm ( Doanh thu giảm, chi phí tăng ).

và kết quả Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra..

         Trong năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn đầy thử thách đối với bộ máy lãnh đạo và toàn thể đội ngũ công nhân lao động trực tiếp do vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nhưng HĐQT, Ban giám đốc điều hành đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD cho năm 2014. Ba ý kiến tham luận đều nhấn mạnh và góp ý bổ sung thêm một số giải pháp sau:

          - Rà soát sắp xếp bố trí lại lao động tại công ty theo hướng phù hợp năng lực, trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ký lại hợp đông lao động đối với lao động đơn giảm, phổ thông như: nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ, điều hành và khác ..v..v

          - Cần phải cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          - Thực hiện cơ chế quản lý điều hành linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng phương tiện, thường xuyên kiểmv tra tình trạng ký thuật phương tiện, tuyên truyền giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm luật GTĐB, đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn phương tiện.

          - Nắm bắt rõ quy luật trong hoạt động vận tải hành khách công cộng và biến động của thị trường, chủ động đưa ra những giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thiện các tiêu chí phục vụ đối với các tuyến hiện có, đặc biệt là các tuyến buýt chưa được trợ giá và đồng thời tiếp tục đề nghị với UBND TP Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và các Sở ban nghành luiên quan cho tuyến buýt của Công ty được trợ giá..

          5. Ông Nguyễn Ba Kiệm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty phát biểu:

           - Cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng của các cổ đông, biểu dương một số cá nhân tiêu biểu trong hoạt động SXKD.

           - Đồng ý với Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

           -  Hợp đồng với công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam ) kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm.

           -  Khẳng định yếu tố con người là yếu tố quyết định

           - Đầu tư mua từ 10 đến 12 phương tiện trị giá từ 19 đến 20 tỷ đồng, khi được UBND TP Hà Nội trợ giá.¸.

            - HĐQT, Ban giám đốc, CB-CNV, cổ đông hiện hữu trong Công ty thống nhất tham gia  mua lại phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty.

           - HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban xây dựng quy chế quản lý SXKD, quản lý điều hành, quản lý chi phí cho phù hợp.

          - Xây dựng, điều chỉnh giá cước vận tải, điều chỉnh doanh thu cho phù hợp với chi phí đầu vào.

          - Lùa chän Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam ) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

          - HĐQT Công ty quản trị đúng theo thông tư số 121/2012/TT-BTC đối với Công ty đại chúng ( Có vốn điều lệ > 10 tỷ và số cổ đông > 100 cổ đông ) thực hiện từng phần và có lộ trình.

          - Dừng việc trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2014.

          6. Ông Vũ Việt Cường – Thay mặt  cho Ban thư  ký thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

        Đại biểu biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

       Ông Nguyễn Văn Hưng thay mặt Ban tổ chức làm lễ bế mạc Đại hội.

       Đại hội kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

      TM BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                   TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

             Lã Văn Huynh                                                      Nguyễn Bá Kiệm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây đã trải qua 3 thời kỳ: Ngày 15 tháng 01 năm 1969. Công ty được thành lập và có tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp: Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây Xí...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 94
  • Tháng hiện tại: 21,920
  • Tổng lượt truy cập: 692,027