Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Tiền thân của Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 với tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp là Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây và Xí nghiệp ô tô số 2 Hà Đông. Công ty CP Ô tô khách Hà Tây đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử:

  Tháng 4/1990 được chuyển đổi tên thành Công ty xe khách Hà Tây (Doanh nghiệp nhà nước). Từ tháng 12/1998, sau khi cổ phần hóa, Công ty có vốn điều lệ là 11.327.400.000 VNĐ trong đó vốn nhà nước là 68%, vốn doanh nghiệp là 32%. Và từ đó đến nay, Công ty giữ nguyên tên gọi là Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây.

  Năm 2016, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Công ty khi trở thành Công ty cổ phần 100% vốn của cổ đông khi chính thức được Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán thoái phần vốn chiếm trên 68% của nhà nước cho nhà đầu tư mới. Năm 2017, sau 1 năm chuyển vốn chủ sở hữu nhà nước sang nhà đầu tư mới, Công ty đã ghi đậm dấu mốc quan trọng và cũng là năm đầu tiên Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây được nhận bằng khen của Cục Thuế Hà Nội vì có thành tích trong thực hiện nghĩa vụ thuế đóng góp cho ngân sách. Từ đà phát triển này, Công ty đã không ngừng đổi mới, bắt kịp xu thế đầu tư, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện điều lệ Công ty và các quy chế quản lý cho phù hợp với thực tế, từng bước ổn định sản xuất phát triển và hội nhập, tạo điều kiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, phát triển cân đối kinh doanh vận tải với sản xuất công nghiệp và mở rộng hoạt động liên doanh liên kết, xây dựng tầm nhìn chiến lược phát huy những thế mạnh sẵn có.