Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Thông báo xác nhận cổ phần

Đăng lúc: Thứ tư - 09/12/2015 10:36 - Người đăng bài viết: Xekhachhatay
 

Thông báo mới nhất về việc xác nhận cổ phần tại Công ty CP ô tô khách Hà Tây

CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

Số:… /2015-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các cổ đông công ty Cổ phần ô tô khách Hà Tây

  • Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
  • Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây;
  • Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông tránh sự tranh chấp và kiện cáo sau này:

       Nay HĐQT công ty Cổ phần ô tô khách Hà Tây thông báo :

     Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần tại Công ty cần đăng ký tên và quyền sở hữu vào sổ cổ đông của Công ty hoặc chuyển nhượng. Thời gian chậm nhất đến hết ngày 15/12/2015.

Gặp trực tiếp: Ông Lê Tất Thắng - Chủ tịch HĐQT để được đăng ký

SĐT liên hệ: 0903.406.262

Hoặc Bà Lê Minh Chung - Kế toán trưởng

SĐT liên hệ: 0982.756.240

    Nếu cổ đông nào không đăng ký Hội đồng quản trị sẽ không chịu trách nhiệm.

    Do đặc thù cổ phiếu của Công ty phát hành không ghi tên nên Hội đồng quản trị sẽ chấp nhận người nào cầm cổ phiếu coi như người đó có quyền sở hữu mọi tranh chấp sẽ không được giải quyết.

   Vậy thông báo rộng rãi trên trang web của Công ty và trụ sở Công ty và các phòng ban Công ty để toàn thể các cổ đông được biết!

   Thông báo này có hiệu lực hết ngày 16/12/2015.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • H ĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thực hiện nghị định của chính phủ về doanh nghiệp nhà nước thành lập công ty cổ phần và thực hiện quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty xe khách Hà Tây thành Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây và chính thức từ tháng 12 năm 1998. Công ty...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 126
  • Tháng hiện tại: 21,952
  • Tổng lượt truy cập: 692,059