Gương Người tốt việc tốt trên tuyến buýt 70 Mỹ Đình - Trung Hà

Hôm qua, ngày 24/10/2014 trên chuyến xe mang BKS 29B-05670 chạy tuyến buýt 70 Mỹ Đình - Trung Hà do Lái xe : Lê Tiến Dũng và NVPV trên xe Nguyễn Văn Tấn điều khiển
Hôm qua trên chuyến xe mang BKS 29B-05670 chạy tuyến buýt 70 Mỹ Đình - Trung Hà do Lái xe : Lê Tiến Dũng và NVPV trên xe Nguyễn Văn Tấn điều khiển, khách đi trên xe đã làm rơi một chiếc ví trong đó có hơn 30 triệu, rất may Lái xe và NVPV trên xe đã nhặt đựơc và kịp thời hoàn trả lại cho ngừơi bị mất. Công ty đã nhận đựơc lời cảm ơn từ phía người bị mất và cũng đã kịp thời tuyên dương Lái xe và NVPV trên xe BKS 29B-05670