Một số hình ảnh ĐH ĐCĐ thường niên 2014 ( P 2 )

 

Ông Đỗ Văn Dũng thay mặt đội xe 2 ( tuyến cố đinh ) phát biểu ý kiến tham luận

 

Ông Nguyễn Tất Gia phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng

 

106 Đại biểu cổ đông được ủy quyền
Ông Nguyễn Bá Kiệm phát biểu ý kiến

 

img 20140612 090112
Ông Hắc Việt Hùng thay mặt tổ xe buýt 70-75 lên tặng hoa chúc mừng đại hội