Một số hình ảnh ĐH ĐCĐ thường niên 2014 ( P 1 )

dhcd7
NBà Lưu Thị Hồng Thúy Trưởng ban kiểm soát báo cao đại hội

 

dhcd6
Bà Bùi Thị Nguyệt báo cáo chỉ tiêu tài chính năm 2013

 

dhcd4
Ông Nguyễn Bá Kiệm phát biểu ý kiến

 

dhcd3
Ông Nguyễn Bà Kiệm đọc Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch phương hướng 2014

 

dhcd2
Công ty Thái Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội

 

dhcd1
Toàn cảnh đại hội